Benni Bødker – Forløjet romantik og kvalificeret kritik

“I det øjeblik du kan gøre din tekst til genstand for diskussion, og se at der findes andre måder at gøre det på, så er du faktisk forfatter. Derfra er det kun et spørgsmål om at blive god nok”.

Benni Bødker er forfatter til over 80 bøger, de fleste inden for børne- og ungdomsgenren. Selv er han forfalden til “den gode eskapisme” og ekstrem udnyttelse af overspringshandlinger.

Der er meget romantik omkring det at skrive. Det giver Benni Bødker ikke meget for, men lukker os i stedet indenfor i værkstedet, til en snak om produktivitet, oplæring af samarbejdspartnere, detaljerede synopser og hysteriske mængder research.

Andre PlotCasts: